Derek Prince Minitries teatab Derek Prince`i Kaugõppe Piiblikooli tegevusest (vene keeles).

Kooli eesmärk on anda kõigile soovijatele võimalus Jumala sõna sügavaks ja süstemaatiliseks tundmaõppimiseks, mis omakorda soodustab kiiremat vaimulikku kasvu.
 
„Ei ole õpilane ülem oma õpetajast, ent iga täiesti õpetatu on samasugune nagu ta õpetaja“ (Lk 6:40).
 
Õppekursus on välja töötatud Derek Prince’i audiomaterjalide alusel. Õppe kestvus on 3 aastat (12 semestrit). Kool ei tee kitsendusi vanuse, kirikliku, kuuluvuse või haridustaseme alusel. Tähtis on vaid sihiteadlikkus, otsustavus ja soov õppida.
 
Kutsume kõiki soovijaid!
 
Kogu täiendav teave, sisseasutamise ja õpinguprotsessi tingimused saadetakse teile, kui te kirjutate meile ja väljendate soovi koolis õppima hakata.
 
Teabe saamiseks pöörduge kirjalikult Derek Prince Ministries kontorisse.

Meie aadress:

DEREK PRINCE'I KRISTLIK MISJON EESTIS

e-post: dpmbaltia@gmail.com