Derek PrinceDEREK PRINCE sündis Indias Briti ametnike peres. Ta on õppinud filosoofiat ning vana-kreeka ja ladina keelt tuntumais Suur-britannia õppeasutustes: Etoni kolledžis ja Cambridge’i ülikoolis. Lisaks õppis ta veel ivriiti ja arami keelt Cambridge’is ning Jeruusalemma Juudi Ülikoolis.

Teise maailmasõja algul, teenides Briti kuningliku armee meditsiiniüksuses, elas Derek Prince läbi üleloomuliku, kogu ta elu muutva kohtumise Jeesuse Kristusega. Ta tunnistab sellest:

„Selle kohtumise tagajärjel tegin ma kaks mu ülejäänud elu jaoks olulist järeldust. Esiteks, et Jeesus Kristus elab, ja teiseks, et Piibel on tähtis, tõepärane ja kaasaegne raamat. Need kaks järeldust muutsid mu elu sügavalt ja lõplikult“.

Sellest peale on Derek Prince iga talle Jumala poolt antud ande pü-hendanud Piibli uurimisele ja praktilisele selgitamisele. Läbi aegade jääb püsima tema ülesehitav panus koguduse õpetusse niisugustel teemadel nagu needusest vabanemine, Iisraeli koht Jumala plaanis, Kristuse õpetuse alused, deemonitest vabanemine, kuulutamise jõud, paast ja palve, lõpuaja sündmused Pühakirja valgel.Derek Prince

Derek Prince’il on eriline anne selgelt ja lihtsalt tõlgendada Piiblit ja piibli õpetust. Tema uskkondlik-kusest ja sektantlikkusest vaba lähenemine Pühakirja tõdedele on teinud tema õpetused arusaada-vaks ja vastuvõetavaks eri rah-vustes ja eri usuvaadetega inimestele.

Tema igapäevane raadiosaatesari „Eduka elu võtmed“ ulatub igasse maailmajakku tõlgituna araabia, hiina, malai, mongoli, vene, hispaania jm. keeltesse. Ta on kirjutanud üle 40 raamatu, üllitanud üle 450 õpetusliku audio- ja 150 videokasseti, CD ja DVD, milledest paljud on tõlgitud rohkem kui 60 keelde.Derek Prince

Miljonid inimesed üle maailma peavad Derek Prince’i oma usuliseks õpetajaks ja juhen-dajaks.