Raamatud eesti keeles

"ÕNNISTUS VÕI NEEDUS - VALI ISE"

Õnnistus või needus - vali ise
Raamatus „Õnnistus ja needus – vali ise!“ viib Derek Prince meid ainevaldkonda, millest väga vähe teatakse ja räägitakse.

Paljud inimesed, keda pidevalt jälitavad ebaõnu ja nurjumised, ei tea, millest see tuleneb. Ent sageli võivad need olla needused, mis inimeste peal lasuvad ja nende elu hävitavad. Derek Prince selgitab Piibli ja oma vaimulike kogemuste alusel needuste päritolu ja põhjusi ning näitab teed nendest vabanemiseks ja Jumala õnnistuste alla tulemiseks Jeesuse Kristuse lõpetatud lunastustöö alusel.
 
Raamat on äärmiselt vajalik pastoritele, hingehooldajatele, nõustajatele ja ka igale tavalisele kristlasele, eriti nendele, kelle elus on lahendamatuna tunduvaid probleeme.

HIND: 7,00 €
 

"KAS SU KEEL VAJAB TERVENDUST?"

Kas su keel vajab tervendust?
Oma väikeses raamatukeses „Kas su keel vajab tervendust?“ esitab Derek Prince selle küsimuse meist igaühele. Ja enamik meist peab ausalt vastama: „Jah!“ Derek Prince avab sügavalt, kui palju kurja me võime teha endale ja teistele oma kontrollimatu keelekasutusega. Ta diagnoosib keele peamised haigused ja näitab ka peamised ravivahendid. Terve keele peamine funktsioon on tunnistada Jumalast ja kiita kõrgeks Tema aulisust.

Igaühele, kes soovib usuelus ja pühitsuses tõsiselt edasi jõuda, on see raamat hädavajalik abimaterjal.

HIND:  3,00 €


"AJALOO KUJUNDAMINE PALVE JA PAASTU KAUDU"
 
Ajaloo kujundamine palve ja paastu kaudu 
Derek Prince’i raamat „Ajaloo kujundamine palve ja paastu kaudu“ pakub rohkesti vapustavaid näiteid Piiblist, ajaloost ja ka autori enda vaimulikest kogemustest, kuidas Jumal võib tuua suuri ja otsustavaid muutusi ajaloosündmuste käiku ka ainult ühe inimese palve peale, veel enam aga kollektiivse palve peale.

Praegu, mil maailm vaevleb ränkades kriisides, vajab kogudus eriliselt Jumala poolt antud palveid, millega vajaduse korral julgelt ja otsustavalt sekkuda sündmuste kulgu. Innustagu see raamat meid selleks!

HIND: 5,00 €
 

"KÕIKEANDEV ARMASTUS"
 
Kõikeandev armastus
 
Raamatus „Kõikeandev armastus“ Derek Prince selgitab Piibli alusel, milline on Jumala armastus igaühe jaoks meist. Ta näitab nelja väga tähtsat tõde Jumala armastusest:
See on isiklik
See on igavene
See eelnes maailma loomisele
See on vastupandamatu.

 HIND: 2,00 €
 
 

Nad ajavad välja kurje vaime "NAD AJAVAD VÄLJA KURJE VAIME"
 
Derek Prince’i raamat „Nad ajavad välja kurje vaime“ asetab meid silmitsi ühe suure, Kristuse koguduse ees seisva ülesandega: täiejõuliselt rakendada ellu Jeesuse poolt saavutatud võitu saatana ja tema vägede üle. Autor räägib ausalt ja siiralt, kuidas Jumal juhtis ta vabastusteenistusse – ajama välja kurje vaime nende poolt vaevatud inimestest. Ta julgustab kogudust võtma omaks seda teenistust, mille Jeesus selgesõnaliselt andis, ning pakub oma aastakümnete pikkuse kogemuse alusel rohkesti häid juhiseid, aga ka hoiatusi, mida tuleb silmas pidada, et saavutada selles töös edu.
 
Äärmiselt vajalik raamat eriti nüüd, lõpuaegadel, mil kogudus peab täide viima oma kutsumuse kõrge eesmärgi – tõrjuda välja pimedusejõud, et kehtima saaks hakata Jumala riik väes.
 
HIND: 7,00 €

 
 
"TÕOTATUD MAA"
Prohveti pilk Iisraeli tulevikku
 
Pärast Teise maailmasõja lõppu nihkus poliitilise elu tulipunkt
Tõotatud maa
Euroopast ja Põhja-Aafrikast Lähis-Itta. Ka tänapäeval pöörab meedia Lähis-Idale rohkem tähelepanu kui mistahes muule piirkonnale. Siia koondunud vaidlusküsimused ja konfliktid võiksid hetkega süüdata järgmise ülemaailmse tulemöllu, mida saaks nimetada Kolmandaks maailmasõjaks.

Kaks peamist põhjust, mis Lähis-Ida tähtsuse kiirele kasvule kaasa aitavad, on nafta ja Iisrael. Peaaegu kõik maailma arenenud riigid sõltuvad suuremal või vähemal määral Lähis-Ida araabia riikide looduslikest naftavarudest. Seega on naftast saanud rahvusvaheline poliitiline relv, mille abil araabia maad on omandanud ülemaailmse mõjuvõimu, mida nad ei oleks mingil muul viisil kunagi saavutanud.

Veelgi tähendusrikkam on Iisraeli kui iseseisva juudi riigi rajamine. See väike riik, mis alates rajamisest kuni tänase päevani on pidanud taluma lakkamatut vastuseisu ja rünnakuid, muutis põhjalikult kogu Lähis-Ida poliitilist ja sõjalist tasakaalu ning tekitab ekspertidele järjekindlalt peavalu. Olukorra pädevaks hindamiseks tuleks eelkõige arvestada Iisraeli ainulaadse rolliga praegusel hetkel ja tulevikus.
 
Derek Prince kirjeldab oma raamatus juudi rahva katsumusi ja rännakuid läbi erinevate paikade tagasi tõotatud maale ning kõrvutab neid sündmusi Piibli prohvetlike kirjakohtadega. Vaatamata ajaloo õpingutele parimates ülikoolides, mõistis ta Iisraeli maa ja rahva lugu alles nendega isiklikult kokku puutudes. Tal elas Iisraeli riigi väljakuulutamise murrangulisel ajal Jeruusalemmas, mistõttu tal oli võimalus piibliprohveteeringute täitumisega isiklikult silmitsi seista. Autor peab Iisraeli riigi loomist üheks lähiajaloo tähtsündmuseks ning esitab oma raamatus Iisraeli rolli tõlgendamise võtme, mille ta usub olevat ka võtmeks Lähis-Ida tulevikusündmuste mõistmiseks.
 
Hind: 7,00 €